جستجو - Developer

44 results for

 • نحوه Commit ‌تغییرات

  Knowledge Base Article · By nader jafari On Jul 13, 2020 7:40 PM
  تغییرات خود را در کد ایجاد کنید و تغییرات را add  و commit کنید : Jafari@DESKTOP-1M2I1OA MINGW64 ~/Desktop/Liferay7/sain-university-application (ISSUE-1) $ git add . Jafari@DESKTOP-1M2I1OA MINGW64...
 • اقدامات قبل از Commit

  Knowledge Base Article · By portal admin On Jul 13, 2020 8:18 PM
  پروژه های لایفری با استفاده از ابزار Blade CLI ‌ایجاد و با استفاده از Gradle ‌تست، فورمت و Build ‌می شوند. لذا قبل از Commit ‌لازم است در ماژول های لایفری حتما دستور sourceFormat را اجرا کنید و در...
 • PA

  راهنمای استفاده از Intellij

  Knowledge Base Article · By portal admin On Sep 4, 2020 1:47 PM
  در این قسمت تنظیمات و ماژول های کاربردی برای کدنوسی لایفری با استفاده از  Intellij  ارائه می گردد. نیازمندی ها : Intellij IDEA  نسخه 2020 به بالا جاوا نسخه 1.8 ویندوز/لینوکس گیت
 • PA

  تنظیمات مربوط به Source format

  Knowledge Base Article · By portal admin On Sep 4, 2020 1:56 PM
  در لایفری یک تسک به نام sourceFormat  یا به اختصار SF  در Gradle وجود دارد که موارد زیادی را در کد بررسی و تعداد زیادی از Bad Style ها را رفع می کند. اجرا این تسک بدلیل اینکه از بسیاری از خطاهای...
Showing 41 to 44 of 44 entries.