جستجو - Developer

Clear

1 results for

  • چگونه یک فایل JAR  در جاوا ایجاد کنیم

    Blogs Entry · By nader jafari On Apr 18, 2020 2:15 PM
    1. مقدمه یک کلاس جاوا می تواند در یک jar (Java Archive) ذخیره شود. بسیار معمول است که چندین کلاس جاوا را در یک فایل JAR به صورت آرشیو قرار گیرد و با استفاده از جاوا آنرا اجرا کنیم. برای این منظور...
    java jar