توسعه فروشگاه لایفری - Developer

Knowledge Base Display

توسعه سورس فروشگاه لایفری

برای شروع باید Repository  فروشگاه لایفری را در حساب خود در گیت هاب Fork و روی کامپیوتر خود Clone  کنید.

 

در فایل gradle.properties  مسیر نصب Tomcat  را مشخص کنید :

app.server.parent.dir=C:/Liferay7/liferay-commerce-1.1.2

 

10