اجرای دستورات Git در ویندوز - راهنمای گیت و گیت هاب - Developer

Knowledge Base Display

اجرای دستورات Git در ویندوز

پس از نصب Git  در یک پروشه دلخواه راست کلیک کنید و Git bash Here  را کلیک کنید .

در پنجره باز شده می توانید دستورات Git  را اجرا کنید.

 

 

00
قبلی

Child Articles (2)

  • کار با Repository  ها در Git

    در پوشه دلخواه Git Bash  را باز کنید و با استفاده از دستور زیر یک Repository  را Clone  کنید : git clone https://github.com/liferay-ir/sain-ckeditor-contributor.git با دستور زیر می توانید وضعیت...

  • طریق حذف Commit  با استفاده از Cherry-pick

    با استفاده از مقاله زیر می توانید در صورتیکه یک Commit  اشتباه انجام دادید آنرا حذف کنید. همچنین در این مطلب نحوه کار با Cherry-pick  در Git  توضیح داده شده است.     منابع : Deleting a git commit