نحوه نصب Git روی ویندوز و لینوکس - راهنمای گیت و گیت هاب - Developer

Knowledge Base Display

نحوه نصب Git روی ویندوز و لینوکس

جهت نصب Git روی سیستم عامل خود می توانید از مقاله زیر استفاده نمایید :

https://www.atlassian.com/git/tutorials/install-git

در نصب روی ویندوز نکته زیر حتما باید رعایت گردد ، گزینه Checkout Windows-style,commit Unix-style باید انتخاب گردد همچنین برای کاربران لینوکس گزینه بعدی باید اتخاب گردد.

 

تصویر شماره ۱

در لینوکس باید دستور زیر پس از نصب اجرا گردد :

$ git config --global core.autocrlf input
# Configure Git to ensure line endings in files you checkout are correct for Linux

 

اطلاعات بیشتر :

https://docs.github.com/en/github/using-git/configuring-git-to-handle-line-endings

00
قبلی