مقدمه - business intelligence road map - Developer

Knowledge Base Display

مقدمه

مقدمه :

به منظور تسریع در فرآیند آماده سازی و الحاق نیروهای جدید علاقمند به عضویت در تیم برنامه‌نویسی ساین، لازمست این عزیزان از نکات زیر مطلع باشند.

  1. در ادامه این متن، فهرست مطالبی که یک فرد به عنوان یک برنامه‌نویس هوش تجاری، باید بر آن مسلط باشد، ارائه می‌گردد. ضروری است که عزیزان، مطالب را به صورت بخش به بخش و با سیر مطالعاتی تعیین شده طی کنند و پس از رسیدن به اهداف تعیین شده در هر بخش، مسئول آموزش آن بخش را در جریان کار قرار دهند تا موضوع در برگ سوابق، درج شود.

  2. توجه داشته باشند که این سیر مطالعاتی بر اساس تجربیات گذشته در اختیار آنها قرار گرفته و اطمینان داشته باشند که هر چه گذر از این مراحل با دقت بیشتری انجام شود، در آینده کاری آنها نقش بهتری خواهد داشت و به موفقیت بیشتری در امر برنامه‌نویسی نائل خواهند شد و به عکس ، چنانچه این مراحل با بی‌دقتی و بی‌حوصلگی انجام شود ـ حتی اگر بتوانند به تیم برنامه‌نویسان شرکت ملحق شوند ـ فردی پر اشتباه خواهند بود و دیگران باید بار اشتباهات آنها را به دوش بکشند و ققطعا چنین وضعیتی پایدار نخواهد بود و به قطع همکاری با شرکت منجر خواهد شد.

  3. سوالات و ابهامات خود را از مافوق خود ــ که قبلا به آنها اعلام شده ــ بپرسند. ولی این نکته مهم را مدنظر داشته باشند که فرد مافوق هم مسئولیتهای مهمی بر عهده دارد. بنابراین در مورد هر سوال، ابتدا تحقیق و جستجوی لازم را انجام دهند و در صورت نرسیدن به جواب، از مافوق خود بپرسند.

  4. پس از یادگیری هر بخش، خلاصه مهمترین مطالب را یادداشت کنند تا در صورت لزوم نیاز به مرور کل منابع آموزشی نباشد.

 

 

 

00