سایر نکات - Developer

Asset Publisher

null سایر نکات

سایر نکات پروژه  guestbook

 

۱- (یادآوری) هر زمانی که تغییری در فایل service.xml انجام شد (یعنی تغییر در مشخصات فیلدها انجام شد) ، باید از منوی گریدل، عمل BuildService انجام شود تا کلاسهای مربوط به ذخیره  و بازیابی داده ها بر اساس فیلدهای جدید، ساخته شوند. با این عمل، کلاسهای پوشه base در ماژول service بازسازی می‌شوند.

پس از BuildService ما کلاسهای پوشه impl را ویرایش می‌کنیم و معمولا با بدنه توابع (متدهای) آن کار داریم و در این حالت با هر تغییر باید فقط deploy را از منوی گریدل انجام دهیم . اما اگر نوع تابع (متد) یا پارامترهای ورودی به آن عوض شد، باید حتما BuildService انجام شود و سپس deploy صورت گیرد.

 

۲- (یادآوری) اگر تغییری در مشخصات فیلدها انجام شد، باید بانک اطلاعاتی قبلی لایفری حذف شود و بانک جدید معرفی شود. در این حالت اگر بانک معرفی شده از نوع پیش فرض لایفری (HyperSonic) باشد می‌توان از منوی project، گزینه liferay و سپس initBundle را انتخاب کرد تا بانک اطلاعاتی مجددا تخصیص یابد و آنگاه پروژه را اجرا کرد.

اما اگر بانک اطلاعاتی از نوع postgres باشد، باید از طریق pgadmin و یا خود postgres (ترمینال) ، ابتدا بانک اطلاعاتی قبلی را حذف کرد و بانک اطلاعاتی جدید را ایجاد کرد و آنگاه عمل init Bundle را انجام داد.

عدم توجه به دستورالعمل فوق باعث بروز خطای زمان اجرا می‌شود.

 

۳- لایفری چند زبانه بودن را پشتیبانی می‌کند و به همین دلیل، وقتی مدیر پرتال، زبان فارسی را به عنوان زبان در دسترس انتخاب کند، کاربران می‌توانند در قسمت مشخصات کاری، زبان سیستم را به فارسی تغییر دهند. اما وقتی یک پرتلت توسط شما توسعه داده می‌شود، باید چند زبانه بودن را در آن پشتیبانی کنید. در این پروژه فایل language.properties که در مسیر زیر قرار دارد،  محل انجام این تنظیمات است :

modules/guestbook/guestbook-web/src/main/resources/content/language.properties

۴- لایفری ، تعیین مجوزهای دسترسی کاربران و نقش هر کدام را پشتیبانی می‌کند. اما اینکه چه آیتمهایی در پنجره permission یک portlet (مثل guestbook) نمایش داده شود را ، شما ـ به عنوان  برنامه‌نویس ـ تعیین می‌کنید.  این مشخصات در مسیر زیر قرار دارد :

modules/guestbook-web/src/main/resources/META-INF/resource-actions/default.xml

۵- (یادآوری) مثال کامل پروژه guestbook در این آدرس آورده شده است.