- چگونه زمان Session کاربران را در لایفری تغییر دهیم - Developer

Blogs

چگونه زمان Session کاربران را در لایفری تغییر دهیم

بررسی اجمالی

در لایفری زمان Session کاربر با استفاده از متغییر Session timeout  تنظیم می شود.

 

 

https://liferay.dev/blogs/-/blogs/how-to-configure-user-session-timeout-in-liferay-portal

00

More Blog Entries

thumbnail

0 Comments