وبلاگ - Developer

Blogs

RSS

Entries with tag explain .

pgadmin یک ابزار گرافیکی برای کار با postgresql (مانند phpmyadmin برای MySQL) میباشد. برای نصب این ابزار قدرتمند میتوانید به سایت رسمی pgadmin مراجعه کنید. Explain و Explain ANALYZE در pgadmin در بخش Query Tool که می توان دستورات مختلف SQL را اجرا کرد؛ می توان دستورات مختلف را Explain نیز کرد. برای استفاده از این ویژگی میتوان به جای اجرای Query روی دکمه Explain یا Explain ANALYZE موجود...

00

دستور Explain طرح اجرایی مورد نظر PostgreSQL برای اجرای Query ها را برمیگرداند. در حقیقت دستور Explain نشان میدهد که جدول های مورد نیاز Query چگونه مورد جست و جو قرار میگریند و اگر داده های چندین جدول مورد نظر Query باشد با چه الگوریتمی این جدول ها به هم میپیوندد (Join Algorithem). مهمترین و مفیدترین داده ای که دستور Explain در اختیار ما قرار میدهد هزینه شروع Query یا به عبارتی بهتر زمان مورد...

00