وبلاگ - Developer

Blogs

RSS

Entries with tag pgadmin4 .

pgadmin یک ابزار گرافیکی برای کار با postgresql (مانند phpmyadmin برای MySQL) میباشد. برای نصب این ابزار قدرتمند میتوانید به سایت رسمی pgadmin مراجعه کنید. Explain و Explain ANALYZE در pgadmin در بخش Query Tool که می توان دستورات مختلف SQL را اجرا کرد؛ می توان دستورات مختلف را Explain نیز کرد. برای استفاده از این ویژگی میتوان به جای اجرای Query روی دکمه Explain یا Explain ANALYZE موجود...

00