File and Code template - راهنمای Intelij - Developer

File and Code template

این قسمت در صفحه تنظیمات Intelij  وجود دارد و شامل قالب های پیش فرض جهت ایجاد فایل های مختلف می باشد.

شما می توانید در Settings > Editor > File and code template  این تنظیمات را مشاهده کنید :

 

جهت درج @author در هدر فایل های کلاس جاوا در هنگام ایجاد فایل می توانید مانند مثال بالا  محتویات قسمت File Header را تغییر دهید.

همچنین جهت تغییر دسته ای فایل ها و تغییر @author  لازم است تا CRTL+SHIFT+R  را فشار دهید و گزینه Regex  را فعال کنید و در قسمت متن جستجو \@author.* وارد کنید سپس می توانید این متن را با متن دلخواه خود جایگزین کنید.

 

 

 

 

Tags
intelij find author regex
Most Recent
10
Previous