postgres - liferay learning road map (Back-End) - Developer

Knowledge Base Display

postgres

مدت زمان یادگیری :۱۴ ساعت
انتظارات در پایان  یادگیری این بخش : 

 

postgres ــ که postgresql هم نامیده می‌شود ــ یک DBMS (سیستم مدیریت یکپارچه بانک اطلاعاتی) است (مانند MS SQL Server - MySQL - Oracle) که open source و free هم هست. ویژگی مهم postgres نسبت به سایر DBMS ها، اینست که **** ؟؟؟؟ **** می‌توانید چند بانک اطلاعاتی روی چند سرور مختلف را به صورت همزمان مدیریت کنید.****

در پروژه‌های Liferay شرکت ساین، از این DBMS استفاده می‌شود و بنابراین یادگیری آن ضروری می‌باشد.

در حالت عادی ارتباط با postgres از طریق کنسول (پنجره command) انجام می‌شود اما برای سهولت، از یک ابزار بصری (Visual) با نام  pgadmin برای کار با این DBMS استفاده می‌شود.

بخش postgres شامل مباحث زیر می‌باشد :

  1. install & config
  2. create database
  3. select database
  4. drop database
  5. create table
  6. drop table
  7. select-insert-update-delete
  8. privilege
  9. create view
  10. install pgadmin4 & use it

 

فهرست منابع :

ردیفمنابعنوع محتوا
۱سایت postgresمتن
۲راهنمای نصب postgres در لینوکسمتن
۳راهنمای نصب postgres در ویندوزمتن
۴سایت TutorialPointمتن

 

00
Previous