فهرست مطالب - social networking road-map - Developer

Knowledge Base Display

فهرست مطالب

فهرست مطالب :

ردیف

عنوان مرحله

مهارت‌های که باید در خلال آن آشنا شوید

مدت زمان

( ساعت )

۱gitکار با git و gitlab۸
۲webHtml - css - js

 

۳

 Liferay deployment

(نصب و راه‌اندازی لایفری)

نصب و راه‌اندازی ـ تنظیم دیتابیس لایفری

 

۴

Liferay administration

(مدیریت پورتال لایفری)

ایجاد سایت و صفحات مربوطه ـــ مدیریت کاربران، سازمانها، گروه‌ها و نقش‌ها 
۵

درس افزار

LMS

 

۶

پورتال دانشگاه

University

 

۷سامانه jira ثبت ساعات کاری ـ گزارش‌نویسی ـ ثبت Bug و ISSUE۱
00
قبلی